[rookie]

. . . . . poznámky

zákony

Doporučený postup při jednání na úřadě

Dojde-li celá situace tak daleko, že jste předvoláni na městský úřad, Městskou policii, magistrát apod., je nutné mít na mysli zejména následující:

Prvním krokem od úřadů, pokud vás nezastavili na místě, je předvolání vlastníka vozidla, aby sdělil úřadu, kdo s vozidlem v danou chvíli jel, aby bylo možno identifikovat pachatele přestupku.

Pokud vám jako vlastníkovi přijde takové předvolání, měli byste se dostavit osobně na příslušný úřad a výzvě vyhovět. Pokud jí nevyhovíte, hrozí vám pořádková pokuta až 50 000 Kč nebo předvedení.

Na druhou stranu této výzvě můžete vyhovět tak, že odpovíte úřadu v písemné podobě, je ale nutné nezapomínat na to, že mají právo na vaši osobní přítomnost a jakkoli psaní dopisů v 99,99% stačí, nelze vyloučit, že by příslušný úřad trval na vaší osobní přítomnosti. To by se mohlo stát zejména tam, kde by rádi porovnali fotku z kamery z vaší tváří jako vlastníka vozidla.Pokud tedy už na úřad vyrazíte, bude postup následující:

-prokážete svoji totožnost a úředník vás musí poučit o vašem právu nevypovídat. Toto právo máte v případě, kdy byste takovým podáním vysvětlení mohli způsobit nebezpečí stíhání pro přestupek sobě anebo své osobě blízké.

-než začnete cokoliv říkat, podívejte se nejprve do spisu, co tam na vás „mají“; to se hodí pro informaci a pro zvážení dalšího postupu, tj. zejména rozhodnutí, jestli budete vypovídat nebo ne.

-podle obsahu spisu můžete zhodnotit, kdo auto řídil a uplatnit své právo nevypovídat; v případě, kdy jste vozidlo řídili sami a poznáte se, smíte odmítnout vypovídat vždy, protože ani proti sobě nemusíte svědčit.

-řadu případů můžete tedy řešit tak, že se odvoláte na své právo nevypovídat a víc se k tomu nebudete vyjadřovat; s dokazováním, kdo vozidlo řídil, ať si dělá starosti příslušný policista nebo úředník.

-pozor ale, musíte vědět, kdo s autem jel, jen nemusíte říct, kdo to byl, pokud jste to byli vy nebo osoba vám blízká.

– standardní fráze tedy je: „Vím, kdo vozidlo v danou chvíli řídil, ale využívám svého práva nevypovídat a víc se k dané věci nebudu vyjadřovat.“-samozřejmě by toto právo nemělo být zneužíváno v případech, kdy jeho podmínky nejsou splněny. Jeho využití je každopádně na zhodnocení každého jednotlivce.

-důležitou informací je, že toto právo máte, nebylo zrušeno a nikdy zrušeno nebude. Pokud slýcháte v médiích zástupce Policie ČR, jak by to rádi zrušili, pamatujte, že se jedná jen o zbožné přání, které tu již bylo několikrát a pokaždé se neprosadilo (ani nemůže, musela by se měnit Listina základních práv a svobod a do té kvůli tomu nikdo nesáhne).

-pokud se rozhodnete vypovídat nebo je identita řidiče prokázaná (např. vás chytli na místě a pak předvolali na správní řízení), záleží na obsahu obvinění a na tom, zda hodláte realizovat obhajobu nebo ne, případně jakou.

-je vaším právem se nechat zastoupit právním zástupcem v samotném řízení. Taktiku obhajoby je vhodné konzultovat předem.

-procesní taktika týkající se obhajoby může zahrnovat cokoliv od napadení důkazu, na základě kterého měl být přestupek zdokumentován, až po uplatnění tzv. materiálního aspektu přestupku, tedy vznesení požadavku na prokázání míry porušení nebo ohrožení právem chráněného zájmu daným skutkem.

-můžete také požádat o postoupení věci jinam, např. do místa vašeho bydliště, ale není na to nárok, takže vám úřad nemusí vyhovět.

-pokud jsou provedeny veškeré důkazy, úřad věc zhodnotí a vydá rozhodnutí.

-proti němu se lze odvolat ve lhůtě 15ti dnů od doručení, o odvolání pak bude rozhodovat nadřízený úřad.

-pokud ani to nedopadne ve váš prospěch, můžete podat správní žalobu k soudu.

zdroj: http://www.autoweb.cz/doporuceny-postup-pri-jednani-na-urade/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén