[rookie]

. . . . . poznámky

osobní rozvoj

Proč je důležité být vděčný

Vděčnost je přístup k životu, který nejen přispívá ke zvýšení našeho pocitu štěstí, ale zlepšuje i naše zdraví. Nejenže tak ukazujeme své dobré vychování, ale pokaždé, když za něco děkujeme, dochází i k regeneraci našeho mozku a my si lépe uvědomujeme pozitivní věci, které nám život přináší.

Buďme vděční

Je vědecky dokázáno, že lidé, kteří vyjadřují vděčnost, bývají také šťastnější, protože když někomu poděkujeme, uvolní se nám v mozku neurotransmitery jako třeba dopamin, které navozují pocity pohody a relaxace.

Podobně způsobují projevy vděčnosti díky neuroplasticitě důležité změny ve fungování mozku: aktivují se při nich totiž oblasti, které nám umožňují lépe rozumět druhým, zmírňují stres, snižují tepovou frekvenci a potlačují bolest (fyzickou i emocionální).

Proč bychom měli vyjadřovat vděk

Výzkumy v oblasti neurobiologie štěstí prokázaly, že díky pocitu vděčnosti za běžné věci se stáváme trpělivějšími a lépe se racionálně rozhodujeme.

Podobně jsou lidé, kteří oceňují každodenní drobnosti, i pozornější a kreativnější, lépe rozumí svému tělu a udržují si přirozeně a s menším úsilím zdravější životní styl (tj. jedí vyváženou stravu a pravidelně cvičí).

Význam vděčnosti

„Vděčnost“ chápeme jako stav, kdy si uvědomujeme, že si máme vážit toho, co pro nás někdo udělal nebo chtěl udělat, a na tuto situaci určitým způsobem reagujeme.

Nicméně existuje také názor, že vděčnost není jen morální povinnost, ale že je to vlastnost, díky níž jsme schopni rozpoznat, ocenit a adekvátně reagovat na určitou situaci. Právě v tomto pojetí se vděčnost orientuje na druhou osobu, souvisí se štěstím, duchovní rovinou naší existence a se smyslem života.

Jak vyjádřit vděčnost

Existuje mnoho způsobů, jak v každodenním životě vyjádřit své díky. Zde je několik nápadů:

Vzkaz s poděkováním:

nalepte žlutý papírek se vzkazem na viditelné místo nebo napište dopis, v němž poděkujete. V dnešním digitálním světě můžete také poslat e-mail nebo poděkovat na sociální síti.

Poděkování v duchu:

myslete na člověka, který pro vás udělal něco pěkného, a představte si, že mu děkujete, jako by stál vedle vás. Váš mozek bude účinky tohoto gesta vnímat.

Zapisujte si malé každodenní dary:

zapište si do mobilu nebo na kousek papíru maličkosti, které vám život dává. Když své myšlenky převedete do slov, lépe si je uvědomíte.

Všímejte si pozitivních přínosů:

analyzujte pozitivní účinky, které má na váš život to, když vyjádříte vděčnost lidem okolo sebe.

Představte si, že něco není:

přemýšlejte o tom, jaký by byl váš život, kdyby v něm chyběli někteří lidé, situace nebo pozitivní věci. Pocit, že něco chybí, nám umožňuje pochopit pravou hodnotu věcí a lidí.

Seznam věcí, za které jsme vděční:

než půjdete spát, projděte si v duchu všechny věci, za které jste vděční. Nebudete tak mít potřebu vyhledávat okamžité uspokojení a bude se vám lépe přemýšlet.

Aktivní vděk za to, co nám život přináší, může změnit náš celkový přístup k životu. Budeme si tak více vážit toho, co nás obklopuje (rodiny, lásky, partnera, zdraví, práce). Vděčnost nás totiž ukotvuje v přítomnosti a umožňuje nám plně docenit věci, které jsou tady a teď.

zdroj: https://patalie.cz/proc-je-dulezite-byt-vdecny/

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén