[rookie]

. . . . . poznámky

osobní rozvoj

33 myšlenek, které osvobozují od stresu

1. Všechno na světě se vytváří dvakrát. Poprvé v naší mysli, podruhé ve skutečnosti. Proto věnuj nejprve pozornost myšlenkám – tomu, jaké si vybereš. Protože jen ty mohou být uskutečněny.

2. Boj se. A dostaneš to, čeho se bojíš. Věř. A dostaneš to, čemu věříš. Život je často takto jednoduchý.

3. Za tím, čemu věříš, potom jdeš. Protože to, čemu věříš, je tvou základní myšlenkou. Z myšlenek pak splétáme své nápady, návrhy a činy. Jen to, čemu věříš, můžeš uskutečnit.

4. Absolutně žádná okolnost v životě Ti nemůže v jakémkoli okamžiku zabránit v tom, abys udělal pokrok. Pokrok je jeden malý krok kupředu, který uděláš v této chvíli.

5. Štěstí je více o schopnosti být v pohodě s tím, co je, než si přát to, co není, a bát se o to. Šťastný je ten, kdo pochopil, že co je = co má v této chvíli takto být a co můžeme svým jednáním změnit, když nám to nevyhovuje.

6. Přemýšlej pozitivně a usmívej se ne proto, že by všechno v Tvém životě bylo dobré, ale proto, že na všem ve svém životě dokážeš najít to dobré.

7. Frustrace a stres vycházejí z toho, jak k věcem přistupuješ a jak na ně reaguješ. Když změníš svůj postoj, frustrace a stres okamžitě zmizí.

8. Lež existuje jen tehdy, když jí věříme. Kdykoli se do Tvé mysli plíží nějaká negativita, podezření, snaha někoho osočit či urazit, ptej se: „Je můj dojem skutečně pravda? Mohu si být stoprocentně jist, že to tak je?“ Většinou, když si položíš tyto otázky, lež zmizí, protože jí přestaneš věřit.

9. Nikdy nedovol, aby jeden špatný moment zničil všechny dobré. Nikdy Tě malé drama, které je v každém dni, nesmí stáhnout dolů.

10. Žádná kniha není jen jedna kapitola. Žádná jedna kapitola nepopisuje celý příběh. Proto ani žádná jedna chyba nedefinuje celého člověka. Nauč se při chybách obracet stránky, když cítíš, že je to potřeba.

11. Odejít z toho, co nefunguje, není o odvaze hodit za hlavu minulost. Ale o moudrosti a síle uvítat v náruči současnost.

12. Ani sebevětší pocit provinilosti nezmění minulost. Ani sebevětší pocit úzkosti nezmění budoucnost. Ale sebemenší vděčnost může změnit přítomnost.

13. Kdykoli máš sklon si stěžovat a naříkat na to, co prožíváš, uvědom si, že většina lidí, kteří žijí v bídě na tomto světě, by chtěla mít Tvé problémy.

mniši

14. Čím více krásy uvidíš v konání jiného člověka, tím více jí uvidíš i na své cestě.

15. Být na dně je pocit, ne fakt. Člověk je součástí přírody a celá příroda se nepřetržitě mění. Pokud se Ti zdá, že Ty už příliš dlouho stojíš na místě, pak jen proto, že opakuješ staré chyby a neděláš nic nového. Udělej tedy něco jinak. Jdi tam, kde jsi nikdy nebyl, a příležitosti, o kterých jsi nevěděl, se ihned objeví. Zkoušej, cestuj, objevuj. Hlavně nech svou mysl klidnou a tichou, protože jen tehdy ji necháš otevřenou všemu novému.

16. Dávej si pozor, komu svěřuješ mikrofon a jeviště ve svém životě. Nikdy nenaslouchej nejhlasitějšímu člověku. Ale vždycky naslouchej tomu nejdůvěryhodnějšího, i když by mluvil potichu. Tak potichu jako Tvé srdce.

17. Nejnešťastnějšími lidmi na světě jsou ti, kteří se starají více o jiné než o sebe. Kdyby se každý staral jen o sebe, bylo by postaráno o všechny.

18. Kdykoli druzí lidé podkopávají Tvoje sny a předpovídají Tvou zkázu, pamatuj, že vyprávějí svůj příběh, ne Tvůj.

19. Říci NE lidem, kteří Tě zraňují, znamená říci ANO lidem, kteří Tě podpoří.

20. Jestliže jsi v minulosti někoho miloval a respektoval, ale on s Tebou v přítomnosti zachází jako se špínou, pak je to člověk, který Ti v budoucnosti nemá co dát jiného než bolest hlavy a srdce.

21. Jedním z nejvíce osvobozujících uvědomění v životě je, že nemusíme souhlasit s každým a každý nemusí souhlasit s námi. Pak je svět v pořádku, protože je respektována lidská individualita.

22. Uč se přijímat odmítnutí. Nevzpírej se tomu, kdo Tě nechce. Buď rád. Ušetří Ti čas. A čas je Tvůk život. Včas odejdeš od toho, co pro Tebe není správné.

23. Každý, koho v životě potkáme, nás učí něco důležitého. Nejhodnotnějšími učiteli jsou lidé, kteří nám nejvíce ubližují. Protože ty nejhorší lekce nikdy nezapomeneme a nebudeme chtít prožít znovu.

24. Někdy naše hlava potřebuje více času na to, aby akceptovala to, co už naše srdce dávno vědělo. Nevyčítejme jí to. Jen dýchejme. Buďme svědkem přítomnosti, ne jejím soudcem, ať se stane cokoli zlého.

25. Ber konstruktivní kritiku vážně, ale nikdy ne osobně.

26. Největším paradoxem života je to, že pouze v okamžiku, kdy přijmeme to, jací jsme, se můžeme začít měnit a vyvíjet.

27. Neutíkej od překážek pryč. Utíkej jim naopak vstříc. Vstříc je nejkratší cesta k jejich překonání. Nejlepší způsob, jak změnit něco negativního, je udělat něco pozitivního. Snaha překonat je nejpozitivnější krok.

28. Kdykoli Tě život vykolejí událostmi, které nejsi schopen ovlivnit, klid, dej si čas, než Ti opět naběhnou Tvé základní hodnoty. Zjistíš, že ta životní rána Ti pomohla. Vrátila Tě k tomu, co je opravdu důležité.

29. Co pro Tebe bude v životě důležité, je pouze to, pro co se sám rozhodneš.

30. Neboj se svého strachu. Strach není nic, co by Tě mělo děsit. Strach je tady jen proto, aby Ti dal najevo, že na něčem moc záleží a stojí to za to.

31. Nikdy nedovol, aby Tě nepřiměřený strach z toho, jak vše může skončit, odradil od toho, abys to vůbec začal. Je vždycky lepší věřit, že to dokážu, a mýlit se, než nevěřit, že to dokážu, a proto mít pravdu.

32. Když měříš svůj pokrok, nedívej se na bod, kde právě jsi. Sleduj celou cestu, kterou jsi až sem ušel. To je Tvůj pokrok. A teď si představ, jaký pokrok můžeš udělat do zítra; jak se můžeš cítit, když dnes uděláš víc než včera.

33. Neboj se každou sekundu, co hrozného přijde. Tak se můžeš bát celý život. I kdyby mělo přijít něco hrozného, o to větší důvod je užít si přítomnost. Žít teď a tady je totiž nejlepší způsob, jak prožít život v každém případě.
zdroj: http://www.firstclass.cz/2015/05/ztisme-sve-vnitrni-radio-aneb-33-myslenek-ktere-pomohou-od-stresu/3/#sthash.uyqnT9SI.dpuf

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén