[rookie]

. . . . . poznámky

osobní rozvoj

Eckhart Tolle – Je ego zdrojem našich myšlenek? České titulky

Ego neexistuje odděleně od myšlenek. Ztotožňování se s myšlenkami je ego. Ale myšlenky, které procházejí vaší myslí, jsou samozřejmě napojeny na kolektivní mysl kultury, ve které lidstvo jako celek žije. Takže to nejsou TVÉ myšlenky jako takové, ale vybíráš si je z kolektivní mysli – většinu z nich. A ztotožňuješ se s myšlením a tato identifikace s myšlením se stává egem. A to jednoduše znamená, že věříš všem myšlenkám, které povstávají a kdo jsi – odvozuješ od toho, co ti říká tvá mysl o tobě. A domníváš se: „To jsem já.“ …

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Theme by Anders Norén